S. 12 (2018)

Mục lục

BÀI BÁO

Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ sinh viên nâng cao kỹ năng nghe và nói Tiếng Anh Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Duy, Lý Thị Huyền Châu 3
Điều khiển nối lưới các nguồn điện phân tán ứng dụng bộ ổn định hệ thống công suất Tóm tắt PDF
Lê Kim Anh 12
Vai trò của rong (tảo) trong tự nhiên, trong nghiên cứu và trong đời sống Tóm tắt PDF
Tô Nguyệt Nga 19
Nâng cao khả năng tự học của sinh viên không chuyên Anh Tóm tắt PDF
Đinh Văn Sơn 25
Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách du lịch: trường hợp điểm đến An Giang Tóm tắt PDF
Trần Thị Hằng Ni 31
Năng lượng sinh khối ở Việt Nam và đề xuất hướng phát triển Tóm tắt PDF
Kiều Đỗ Minh Luân 40
Dạy và học theo hướng tiếp cận CDIO ở trường Đại học An Giang Tóm tắt PDF
Tô Nguyệt Nga 46
Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Phạm Hồ Việt Anh 52
Đẩy mạnh họp tác liên kết du lịch cụm các tỉnh phía tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hồng Tân, Huỳnh Thị Kim Phượng 58
Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Triết, Trần Thị Huỳnh Nga, Mai Võ Ngọc Thanh 66
Thông tin hoạt động Trường Tóm tắt PDF
Trường Đại học Cửu Long


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423