Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học 34(7/2019) ỨNG DỤNG CỌC KHOAN NHỒI ĐƯỜNG KÍNH NHỎ TRONG THI CÔNG TẦNG HẦM CÁC CÔNG TRÌNH XÂY CHEN Ở NHỮNG THÀNH PHỐ LỚN Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyễn Thị Kim Thịnh
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học 34(7/2019) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG THẺ ATM Tóm tắt   PDF   PDF
Phan Thị Nghĩa Bình
 
S. 36 (2019): Tạp chí Khoa học số 36(9/2019) Dự ĐOÁN ĐƯỜNG CONG ỨNG SUấT- BIẾN DẠNG CHO QUÁ TRÌNH KÉO/NÉN VẬT LIỆU TấM SS400 BẰNG PHƯơNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tóm tắt   PDF
Vương Gia Hải, Nguyễn Mạnh Hùng
 
S. 36 (2019): Tạp chí Khoa học số 36(9/2019) MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI Tóm tắt   PDF
Phạm Quang Huy, Đỗ Minh Thụy
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học 34(7/2019) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÁM BỀ MẶT TỚI CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC CỦA Ổ KHÍ TRONG DẪN ĐỘNG CHÍNH XÁC Tóm tắt
Tạ Thị Thúy Hương
 
S. 36 (2019): Tạp chí Khoa học số 36(9/2019) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN TỶ LỆ THÀNH THỤC CỦA CÁ BỐNG TRO (BATHYGOBIUS FUSCUS RUPPELL, 1830) Tóm tắt   PDF   PDF
Phạm Xuân Chính
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học 34(7/2019) NGHIÊN CỨU CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHI THI CÔNG CỌC LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC Tóm tắt   PDF
Trần Thị Phương Lan
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học 34(7/2019) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘC TÍNH CỦA SẢN PHẨM CHÁY SINH RA TRONG QUÁ TRÌNH ĐỐT CHÁY VẬT LIỆU NHỰA Tóm tắt   PDF   PDF
Khúc Quang Trung, Đỗ Minh Thảo, Đặng Sỹ Lân
 
S. 36 (2019): Tạp chí Khoa học số 36(9/2019) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG NGƯ DÂN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ Ở VỊNH BẮC BỘ Tóm tắt   PDF   PDF
Phạm Thị Hiền, Tạ Thị Hạnh
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học 34(7/2019) NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY GẮM (GNETUM MONTANUM MARKGR) Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Lan Phương
 
S. 36 (2019): Tạp chí Khoa học số 36(9/2019) NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY PHAY CNC MINI 4 TRỤC SỬ DỤNG CHƯơNG TRÌNH MACH3 Tóm tắt   PDF   PDF
Đinh Văn Hiển
 
S. 36 (2019): Tạp chí Khoa học số 36(9/2019) ONLINE VIDEO MARKETING STRATEGY OF FMCG BRAND IN VIETNAM - A CASE OF VINAMILK Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Tú Phương
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học 34(7/2019) PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP DU LỊCH TRẢI NGHIỆM KHẢ NĂNG SINH TỒN TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI Ở HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF   PDF
Cao Thị Vân Anh, Nguyễn Việt Anh
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học 34(7/2019) PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM THEO TIA TÌM PHẦN TỬ CHUNG CỦA TẬP NGHIỆM BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VÀ TẬP ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN Tóm tắt   PDF   PDF
Đỗ Duy Thành
 
S. 36 (2019): Tạp chí Khoa học số 36(9/2019) PHƯơNG PHÁP DƯỚI ĐẠO HÀM TĂNG CƯỜNG GIẢI BÀI TOÁN BấT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN HAI CấP Tóm tắt   PDF   PDF
Hồ Phi Tứ
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học 34(7/2019) PORT GOVERNANCE: A GENERAL RESEARCH AND CASE STUDY IN VIETNAM Tóm tắt   PDF   PDF
Hoàng Thị Lịch
 
S. 36 (2019): Tạp chí Khoa học số 36(9/2019) Sự HỘI TỤ CỦA DÃY LŨY THỪA MA TRẬN VUÔNG CấP 2 Tóm tắt   PDF
Vũ Tiến Đức
 
S. 36 (2019): Tạp chí Khoa học số 36(9/2019) SPSS TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC Tóm tắt   PDF   PDF
Phạm Văn Trạo, Trần Đức Chiển
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học 34(7/2019) TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM: VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH GIÁO DỤC Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyễn Thị Thúy Hồng
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học 34(7/2019) VẤN ĐỀ DUY NHẤT CỦA HÀM PHÂN HÌNH ĐỐI VỚI CÁC CẶP ĐIỂM Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng
 
S. 36 (2019): Tạp chí Khoa học số 36(9/2019) XU HƯỚNG KINH DOANH THEO MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF   PDF
Bùi Thị Bích Hằng
 
S. 36 (2019): Tạp chí Khoa học số 36(9/2019) ĐỊA CHấT HẢI PHÒNG VÀ Cơ SỞ SỐ LIỆU TRựC TUYẾN PHỤC VỤ NGÀNH XÂY DựNG Tóm tắt   PDF   PDF
Phạm Thị Loan, Bùi Trường Giang
 
S. 34 (2019): Tạp chí Khoa học 34(7/2019) ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỆ PHI TUYẾN LIÊN TỤC Tóm tắt   PDF   PDF
Vũ Văn Tú, Nguyễn Thị Thu Hiền
 
1 - 23 trong số 23 mục